Citus affärsidé – verksamhetsinriktning.          
Citus skall tillhandahålla tjänster inom affärsjuridiken med allmän inriktning samt med specialinriktning på indrivning av stora och eller tvistiga fordringar, konkurshantering och konkursbevakning. Verksamheten skall präglas av kreativ problemlösning samt av att genom erfarenhet bygga kompetens vilken skall komma klienter och  uppdragsgivare till godo.

För att arbeta efter affärsidén skall Citus,

  • tillhandahålla mycket god juridisk kompetens,
  • arbeta för att verksamheten präglas av mycket starka klientrelationer och därmed genom tillit bygga upp långvariga relationer,
  • till lägsta möjliga kostnad ge stor kompetensöverföring samt mycket god personlig service.

Affärsidén innebär att Citus arbetar med – tillhandahåller,

  • allmän affärsjurisdisk kompetens för rådgivning,
  • juridiska åtgärder för indrivning av och processföring vid indrivning av stora och eller tvistiga fordringar,
  • kompetens inom området konkurshantering och konkursbevakning,
  • företrädare / platsombud vid domstolsförhandlingar i Stockholmsregionen.

Citus ledstjärna är att vara den lilla  juristbyrån som utnyttjar det mervärde som det ugör att vara just en liten byrå. Vi skall ge personlig services och vi kan tillvarata den smådriftsfördel som ger flexibelitet. Dessutom, men inte minst, kan vi ha en moderat prissättning eftertsom våra overheadkostnader kan hållas låga. Vi kan ibland åta oss arbete där ersättningen är baserad på ren provision. Inget resultat - ingen kostnad.

Kontakt med oss:

Citus Juridik F:a
Box 2094
135 02 Tyresö
08 - 556 590 40
070-6424180 
jan.nordelof@citus.se