Citus Juridik F:a etablerades 1992. Byrån har nu mera sitt kontor i Tyresö.

Byrån har sedan starten arbetat med affärsjuridik, fastighetsrätt och till dessa dicipliner hörande förhandlingar och rättsprocesser. Byrån har skaffat sig en stor juridisk kompetens genom att bistå många klienter och för deras räkning arbetat med c:a 400 rättsprocesser under de senaste 20 åren.

Många klienter har valt att anlita byrån som sin egen externa bolagsjurist. Detta genom att vi bl.a. erbjuder oss att ingå i styrelsen eller på annat sätt delta i styrelsearbetet. 

Genom ett väletablerat kontaktnät har byrån också biträtt såsom platsombud när andra advokater och jurister i Sverige beroende på resekostnader har valt  att inte inställa sig personligen i domstol i Stockholmsområdet.
  
Byrån har över tid biträtt såväl större som mindre företag samt givetvis även många privatpersoner.

Vi hänvisar i övrigt till hemsidans underrubriker för mer detaljerad information om vad vi kan hjälpa till och bistå med när det "går snett" i något sammanhang och det därmed behövs bistånd av en jurist.