Jur kand Jan Nordelöf
08-556 590 40
e-post: jan.nordelof@citus.se
 
Jur kand Ulf Kirchner
08-556 590 40
e-post: ulf.kirchner@citus.se
 
   

 Vi på Citus Juridik hjälper Dig med:

Förhandlingar och processer Konkurshantering
Fordringsrätt och obeståndsrätt Entreprenadrätt
Skadeståndsrätt Avtals- och köprätt
Försäkringsrätt Bolagsjuridik
Fastighetsrätt Personligt betalningsansvar enl. AB-lagen
Hyresrätt  
   

Våra uppdragsgivare finns bland såväl företag som privatpersoner.

Citus jurister har framgångsrikt företrätt sina klienter i en mängd rättegångar. Detta har gjort att vi har byggt upp en stor kompetens i processrätt. Denna kompetens innebär att vi kan erbjuda en effektiv handläggning vid rättsprocesser. Alla åtgärderna anpassas tillsammans med klienten. Vi kan erbjuda såväl fast pris som sedvanlig timtidsdebitering eventuellt med takpris.

Citus tillhandahåller ett platsombudspaket. Erbjudandet innebär att vi till fast pris åtar oss att företräda Dig vid inställelse i domstol för muntlig förberedelse i bestrida mål om betalningsförelägganden, konkursförhandlingar etc.

Platsombud
Citus jurister arbetar som Ditt platsombud inom Stockholmsområdet.

Till ett fast pris om 5 000 SEK , exkl. moms. åtar vi oss att företräda Dig som ombud vid ett flertal domstolar inom regionen. Erbjudandet gäller föeberedande arbete inför inställelse till domstolsförhandling, inställelse till muntlig förberedelse och i förekommande fall förenklad huvudförhandling vilken sker i omedelbar anslutning till den muntliga förberedelsen, konkursförhandlingar etc. Genom att anlita Citus undviker Du höga kostnader för resor och tidspilan.

Kontakta oss omgående när Du blivit kallad till en förhandling i rätten så att vi tillsammans kan göra en genomgång av Ditt ärendet och utväxla nödvändiga handlingar såsom fullmakt etc.

Följande domstolar omfattas av erbjudandet om fastpris:
Stockholmsregionen

Stockholms tingsrätt Nacka tingsrätt
Attunda tingsrätt Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt Norrtälje tingsrätt

Vi biträder även i mer komplicerade mål och med affärsjuridisk rådgivning. I dessa fall debiterar vi gängse timpris. Vid hjälp med vissa ärenden kan vi överenskomma om ett takpris eller en provisionsersättning.

Citus jurister är rekommenderade av Försäkringsbolagens Prövningsförfarande. Detta innebär att klientens rättssskyddsförsäkring kan tas i anspråk när vi företräder Dig som ombud.