Citus jurister har hjälpt många privatpersoner med konstruktiva lösningar vid familjerättsliga frågor. Här nedan lämnas bara några exempel. Kontakta oss så redogör vi för, mer detaljerat, vad vi kan hjälpa till med. Vi är inte längre bort än Din telefon. Du får självklart kostandsfri rådgivning i ett initialskede t.ex. vid en telefonkontakt. Vi gör hembesök.

Vi kan bistå med upprättande av äktenskapsförord, testamenten (inbördes eller ensidiga), ansökan om äktenskapsskillnad, upprättande av boupptecknings- och bodelningshandlingar, upprättande av arvsskifteshandlingar, genmomförande av arvsskiften, etc.

Vidare också med förvaltaruppdrag, godmansuppdrag, bodelningsmannauppdrag och skiftesmannauppdrag, testamentsexekutoruppdrag, upprättande av framtidsfullmakter, m.m. Köp och försäljning av fast egendom, bostadsrätt, tomträtt etc. upprättande av köpehandlingar för fast och lös egendom. 

Ring oss således gärna för vidare diskussioner om ditt ärende!