Rättshjälp är ett av staten lagstadgat skydd vilket efter ansökan kan erhållas av privatperson vilken har sådan ekonomisk ställning att den inte med egna ekonomiska medel klarar av att tillvarata sin rätt i en domstolsprocess. Rättshjälp kan erhållas både för civilmål och brottmål. Det kan noteras att det är relativt resrtriktiva krav för att erhålla rättshjälp. På Domstolsverkets hemsida kan mera information om rättshjälp erhållas. Vill Du ha mera information så klicka här så kommer Du till Domstolsverkets hemsida. Välj rubriken Rådgivning- och rättshjälp så kommer Du vidare till informationen om rättshjälp.

Rättsskydd är en normal del av företagsförsäkringen för företagare eller hemförsäkringen för privatpersoner. Rättskydd kan således efter ansökan beviljas av ett försäkringsbolag. Villkoren, självrisk etc. är olika från fall till fall beroende på vilket försäkringsbolag man har valt. Ofta är självrisken 20% av den totala kostnaden för en civilprocess om man förlorar och därmed blir betalningsskyldig för så väl sina egna som motpartens ombudskostnader. För att erhålla rättsskydd måste ombudet antingen ha ett generellt godkännande eller inhämta ett godkännande för varje enskild rättegång. Citus Juridik har generellt godkännande och kan i de allra flesta fall förmedla rättsskydd vid tvistemål. Kontakta oss så informerar vi vidare.