Citus jurister har genomfört ett stort antal processer och förhandlingar, ärenden vilka har rört obetalda- och tvistiga fordringar etc. samt andra uppdrag för såväl företag som privatpersoner. Vi lämnar gärna några referenser när Du vill anlita oss. Det är självklart att vi varken vill, eller kan, bl.a. av sekretesskäl - "client privilege" - lämna ut några referenser här på Internet!

Vi ber Dig återkomma i denna fråga till oss genom en personlig kontakt!